Velkommen

Velkommen til hjemmesiden for TDjournals brugere.
Brugergruppen har et tæt samarbejde med A-Data, som udvikler og vedligeholder vores tandlægeprogram TDjournal. Det tætte samarbejde sikrer det bedst mulige produkt og skaber en sikker dagligdag i klinikken og et velfungerende tandlægesystem med en høj grad af faglighed.

Brugergruppens aktiviteter spænder bredt fra deltagelse i ERFA grupper omkring udvikling af TDjournal – til kursusaktiviteter i forbindelse med brugergruppens virke.

Ved et årligt fællesmøde vil der være mulighed for en direkte dialog med A-Data og brugergruppen i forbindelse med kursusvirksomhed for både tandlæger og klinikassistenter.